St.prp. nr. 75 (1997-98)

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget