St.prp. nr. 75 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl

Om lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m fl

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget