St.prp. nr. 76 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS

Om samtykke til godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget