St.prp. nr. 77 (1998-99)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 1999 m v

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 1999 m v

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget