St.prp. nr. 77 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om trygdeoppgjeret 2000

Om trygdeoppgjeret 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget