St.prp. nr. 77 (1999-2000)

Om trygdeoppgjeret 2000

Om trygdeoppgjeret 2000

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget