St.prp. nr. 78 (1997-98)

Om endringar i statsbudsjettet for 1998 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Om endringar i statsbudsjettet for 1998 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget