St.prp. nr. 78 (1999-2000)

Endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler

Endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget