St.prp. nr. 78 (2001-2002)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om tilskudd til Deutsche Schule Oslo - Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) og praktikantplasser for norske studenter i Tyskland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget