St.prp. nr. 78 (2008-2009)

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget