St.prp. nr. 79 (1999-2000)

Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 182 av 17. juni 1999 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget