St.prp. nr. 79 (2006-2007)

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 – ­utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad – plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 – ­utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad – plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget