St.prp. nr. 79 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 29/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget