St.prp. nr. 8 (1999-2000)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget