St.prp. nr. 80 (1998-99)

Om tilleggsbevilgning til særlig rådgivning i forbindelse med utforming av statens engasjement i petroleumsvirksomheten

Om tilleggsbevilgning til særlig rådgivning i forbindelse med utforming av statens engasjement i petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget