St.prp. nr. 80 (2004-2005)

Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (utreisesenter)

Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (utreisesenter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget