St.prp. nr. 81 (1998-99)

Kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA

Kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget