St.prp. nr. 81 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Sosial- og helsedepartementet

Om takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

Om takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget