St.prp. nr. 81 (1999-2000)

Om takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

Om takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget