St.prp. nr. 81 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget