Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 81 (2008-2009)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget