St.prp. nr. 82 (2000-2001)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget