St.prp. nr. 82 (2005-2006)

Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i ­husholdninger

Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i ­husholdninger

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget