St.prp. nr. 82 (2006-2007)

Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv.

Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget