St.prp. nr. 82 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal – Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal – Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget