St.prp. nr. 83 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om trygdeoppgjeret 2007

Om trygdeoppgjeret 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget