St.prp. nr. 84 (2000-2001)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget