St.prp. nr. 84 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 av 6. juli 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF om stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget