St.prp. nr. 84 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om trygdeoppgjeret 2009

Om trygdeoppgjeret 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget