St.prp. nr. 84 (2008-2009)

Om trygdeoppgjeret 2009

Om trygdeoppgjeret 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget