St.prp. nr. 86 (1998-99)

Om endringar i statsbudsjettet for 1999 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar m v

Om endringar i statsbudsjettet for 1999 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar m v

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget