St.prp. nr. 86 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets ­sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget