St.prp. nr. 86 (2007-2008)

Om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og ­demokratisk medborgerskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget