St.prp. nr. 87 (2008-2009)

Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget