St.prp. nr. 88 (1997-98)

Om bevilgning på statsbudsjettet for 1998 til lån til Norges forskningsråd

Om bevilgning på statsbudsjettet for 1998 til lån til Norges forskningsråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget