St.prp. nr. 88 (2008-2009)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget