St.prp. nr. 89 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om trygdeoppgjeret 2001

Om trygdeoppgjeret 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget