St.prp. nr. 89 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge–Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland

Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge–Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget