St.prp. nr. 9 (2008-2009)

Disponering av betongunderstellet til MCP-01

Disponering av betongunderstellet til MCP-01

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget