St.prp. nr. 90 (2006-2007)

Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget