St.prp. nr. 90 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand – Leirosen med forbindelse Drevja – Ømmervatn og rv 78 Halsøya – Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand – Leirosen med forbindelse Drevja – Ømmervatn og rv 78 Halsøya – Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget