St.prp. nr. 93 (2000-2001)

Om endringar i statsbudsjettet for 2001 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

Om endringar i statsbudsjettet for 2001 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget