Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 94 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens ­beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om inn­lemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget