St.prp. nr. 95 (2000-2001)

Statens eierandel i Telenor ASA

Statens eierandel i Telenor ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget