Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la frem regjeringens strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 14. august 2007.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la  frem regjeringens strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 14. august 2007.

Last ned strategien i pdf-format