Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la frem regjeringens strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 14. august 2007.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la  frem regjeringens strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 14. august 2007.

Last ned strategien i pdf-format