Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Koronapandemien har igjen gjort det svært tydelig for oss hvor viktig forskning og forskere er. Uten sterke forskningsmiljøer og dedikerte forskere hadde det ikke vært mulig å utvikle flere typer vaksiner på under ett år.