Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre - Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2010