Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre - Høring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2010