Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen

Anbefaling fra Nasjonalt råd for ernæring

På grunnlag av en kunnskapsoppsummering av internasjonal forskning om sammenhengen mellom kosthold og kroniske sykdommer har Nasjonalt råd for ernæring utarbeidet kostråd som skal bidra til å fremme folkehelsen. Reduksjon av saltinntaket er her ett av flere sentrale råd.

Kunnskapsoppsummeringen viser at det er dokumentasjon for en sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse, og hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i befolkningen. En reduksjon i befolkningens saltinntak vil derfor kunne gi betydelige helsegevinster.

Les hele innstillingen fra Nasjonalt råd for ernæring