Strategi for Finansdepartementets arbeid med internasjonale spørsmål i årene fremover

Denne brosjyren omhandler Finansdepartementets strategi for arbeidet med internasjonale spørsmål.

Arbeidet med internasjonale spørsmål blir stadig vikigere for Finansdepartementet, bl. a. som følge av integrasjonsprosessen i Europa og den pågående globalisering av verdensøkonomien. Denne brosjyren omhandler Finansdepartementets strategi for arbeidet med disse oppgavene.

Les brosjyren her (pdf)