Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor

10.10.05

Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor

Med bakgrunn i nytt anskaffelsesregelverk, eNorge 2009 og anbefalinger fra den Nordiske e-handelsstrategien, har Moderniseringsdepartementet utformet en strategi for innføring av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) ved offentlige anskaffelser. I tillegg er det utarbeidet en tiltaksliste for å virkeliggjøre strategien.