Strategiplan - Habilitering av barn

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke barn, og deres foreldre - organisering og utvikling

Strategiplan – Habilitering av barn

Helsetjenestetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke barn, og deres foreldre – organisering og utvikling


Strategiplanen er i PDF-format og kan lastes ned her