Styring av Fylkesmannen

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kartlagt erfaringer med styringen av Fylkesmannen.

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretatt en kartlegging av erfaringer med styringen av Fylkesmannen.

Difi har kartlagt erfaringer med – og konsekvenser av – dagens styring og finansiering av Fylkesmannen på de ulike fagområdene og vurdert samordningsmuligheter og -begrensninger i styringen av embetene, og hvilket handlingsrom fylkesmannen kan ha som virksomhetsleder.

Styring av Fylkesmannen (PDF)