Styring og styringsreformer i offentlig virksomhet

Grunnlagsdokument

For å bidra til at styringen av offentlige virksomheter blir mer effektiv, har Moderniseringsdepartementet etablert prosjektet ”Bedre statlig styring”. Prosjektet skal utvikle styringsrelatert kunnskap, bidra til bedre styring i utvalgte piloter og spre kunnskap om statlig styring til departementer og virksomheter.

For å bidra til at styringen av offentlige virksomheter blir mer effektiv, har Moderniseringsdepartementet etablert prosjektet ”Bedre statlig styring”. Prosjektet skal utvikle styringsrelatert kunnskap, bidra til bedre styring i utvalgte piloter og spre kunnskap om statlig styring til departementer og virksomheter.

Det fins mye kunnskap, ikke minst i departementene, om de praktiske sidene ved styring av underliggende etater og virksomheter. Men det er mindre oppmerksomhet mot utforming av styringsprinsipper og strategiske spørsmål knyttet til statlig styring. I prosjektet ”Bedre statligstyring” har vi sett det som viktig å bidra med et grunnlagsnotat som analyserer statlig styring ut fra en prinsipiell tilnærming.

Grunnlagsnotatet er utarbeidet av Tormod Hermansen, og under arbeidet har han fått innspill og synspunkter fra de øvrige deltakerne i prosjekt ”Bedre statlig styring”.

Ved bestilling av den trykte utgaven av dokumentet er bestillingsnummeret P-0925.