Svalbardtraktaten

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen

Traktat om at de kontraherende partene, under de vilkår som er fastsatt i nærværende traktat, er enige om å anerkjenne Norges fulle og uinnskrenkede høyhetsrett over øygruppa Spitsbergen.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese traktaten i fulltekst.